KOUČINK MANAŽERŮ

koucingNaše společnost se věnuje revitalizaci firem, restrukturalizaci firem a rozvoji firem. Jedním z podstatných kamenů úspěchu jakéhokoliv projektu ve firmách našich klientů je velice jednoduchý fakt – najít správné lidi na správná místa. A především mít na pozicích v managementu skutečné manažery (leadery, lídry) v tom smyslu, v jakém o nich pojednávám na stránkách „Manažer a leader“ či „Manažerské dovednosti“. 

Proto se v případě spolupráce s našimi klienty věnujeme především:

 • Personálnímu auditu – jehož cílem je analyzovat vůdčí osobnosti a identifikovat, zda ve firmě pracují správní lidé na správných místech

Personální audit probíhá formou řízených rozhovorů, diskuze a pozorování. Součástí personálního auditu můžou být také testy osobnosti či testy kompetencí. V takovém případě je personální audit mnohem více vypovídající a přesnější.

 • Koučinku manažerů – jehož cílem je vybudovat a posilovat v manažerech základy manažerských dovedností a to především těch manažerských dovedností, které jsou nezbytné pro to, aby se Vaši manažeři staly vůdčími osobnostmi (leadery, lídry).
 • Vzdělávání manažerů – jehož cílem je dát manažerům konkrétní nástroje pro efektivní řízení firmy a vedení lidí.

Níže uvádím příklad otázek, které se v rámci personálního auditu pokládají, abychom zjistili, zda je určitý manažer vhodným typem na pozici leadera (lídra):

I.díl otázek

 • Je schopen jít příkladem?
 • Je schopen převzít plnou zodpovědnost za jednání a výsledky lidí pod sebou?
 • Nepožaduje po lidech něco, co sám není schopen či ochoten vykonat?
 • Je schopen s podřízenými jednat čestně, ale odhodlaně, ukázat přísnost, kde je třeba a udělat vše, co je v jeho silách, aby vyšel vstříc jejich rozumným požadavkům?
 • Je schopen chválit na veřejnosti, ale kritizovat pouze mezi čtyřma očima?
 • Je skutečně profík v tom, co dělá (rozumí práci podřízených)?
 • Dokáže pracovat s lidmi bok po boku, být s nimi, v terénu, na place?
 • Má nadprůměrné komunikační schopnosti?
 • Má zájem o dění ve firmě, o vnímání souvislostí?
 • Má nadšení pro svou práci, má ji rád?
 • Je loajální?
 • Je pracovitý, čestný a má představivost?

II.díl otázek

 • Je autentický?
 • Má schopnost „vidět za roh“? (šestý smysl)
 • Má zálibu obklopovat se lidmi lepšími a chytřejšími, než je on sám?
 • Je pružný, přizpůsobivý, učí se z chyb a rychle jde znovu dopředu?

III.díl otázek

 • Zdokonaluje neúnavně svůj tým, využívá každé setkání jako příležitost k hodnocení, koučování a posilování sebedůvěry?
 • Zajišťuje, aby lidé měli nejen vizi, ale také ji žili a dýchali?
 • Je schopen se dostat každému pod kůži a vyvolávat v druhých pozitivní energii a optimismus?
 • Získává si důvěru otevřeností, průhledností a uznáním?
 • Má odvahu prosazovat nepopulární opatření a intuici?
 • Zkoumá a proniká do všeho se zvědavostí doprovázenou skepsí?
 • Žádá, aby lidé na jejich pobídky odpovídali činy?
 • Podněcují k riskování a ponaučení se z příkladu a chyb?
 • Oslavují a radují se s pokorou z dobrých výsledků?
 • Mají svůj pracovní a osobní život v rovnováze?

 

Vypracuji analýzu managementu firmy.